<flagi>

25 Lecie dzialalnosci firm szczesniak

Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr UOD-DEM-1-325/001.

Instytucje biorące udział w projekcie

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy

Okres realizacji projektu

Cel projektu

Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla pojazdów specjalnych, w którym produktem finalnym będzie platforma w układzie napędowym 6×6 o gabarytach pojazdu 4×4. Planowanym efektem projektu jest opracowanie pojazdu bazowego stanowiącego jednocześnie platformę do ewentualnych dalszych modyfikacji, wynikających z aktualnego zapotrzebowania kontrahentów. Pojazd cechować się będzie innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które umożliwią zastosowanie go w charakterze m.in. pojazdu transportującego wyposażenie specjalistyczne w rejony zagrożone oraz pojazdu ewakuacyjnego dla potrzeb ratownictwa ludzi i sprzętu w sytuacjach kryzysowych, gdy utrudnione jest poruszanie się na lądzie. Ponadto, planowane jest przystosowanie pojazdu do transportu lotniczego na zewnętrznych zawiesiach pod śmigłowcami lub w ładowniach samolotów.

Oferta nr 1/2016

Sporządzenie projektu zagospodarowania zgodnie ze wstępną koncepcją projektu, skompletowanie wymaganej dokumentacji formalno-prawnej, zakup komponentów do budowy toru oraz przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji.

Firma Godna Zaufania 2017

Firma Godna Zaufania
2017

Firma rodzinna

Firma rodzinna

Lider Polskiego Eksportu

Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i "Lider Polskiego Eksportu"

25-lecie

25-lecie działalności

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Konfederacji LEWIATAN

Członek Konfederacji LEWIATAN

WSK

WSK
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
AQAP 2110:2009

Recepcja

+48 33 827 34 00

+48 33 827 34 11

+48 33 818 26 14 (fax)

[email protected]

Dział handlowy

+48 33 827 34 36

+48 33 827 34 26

+48 33 827 34 09

[email protected]

Dział eksportu

+48 33 827 34 29

+48 692 520 248

+48 666 876 797

[email protected]

Dział serwisu

+48 33 827 34 30

+48 694 485 816

 

[email protected]