<flagi>

25 Lecie dzialalnosci firm szczesniak

Ekologia w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki 2007-2013. Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Umowa nr 116/EWB/POKL/2.1.1/ UDA-POKL.02.01.01-00-552/13.

Beneficjent

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Udział środków UE

33 784,00 PLN

Okres realizacji projektu

Cel projektu

Celem projektu jest doradztwo i identyfikacja obszarów, w których należy przeprowadzić działania proekologiczne, określenie luk kompetencyjnych i ścieżki niezbędnych szkoleń proekologicznych, oraz szkolenia – wyposażenie pracowników w profesjonalną wiedzę dotyczącą ochrony środowiska i podniesienie świadomości ekologicznej. 

Firma Godna Zaufania 2017

Firma Godna Zaufania
2017

Firma rodzinna

Firma rodzinna

Lider Polskiego Eksportu

Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i "Lider Polskiego Eksportu"

25-lecie

25-lecie działalności

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Konfederacji LEWIATAN

Członek Konfederacji LEWIATAN

WSK

WSK
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
AQAP 2110:2009

Recepcja

+48 33 827 34 00

+48 33 827 34 11

+48 33 818 26 14 (fax)

[email protected]

Dział handlowy

+48 33 827 34 36

+48 33 827 34 26

+48 33 827 34 09

[email protected]

Dział eksportu

+48 33 827 34 29

+48 692 520 248

+48 666 876 797

[email protected]

Dział serwisu

+48 33 827 34 30

+48 694 485 816

 

[email protected]