<flagi>

25 Lecie dzialalnosci firm szczesniak

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej wyspecyfikowane towary:

na blachę aluminiową perforowaną o grubości 3mm (arkusz 1250x2500 lub obowiązujący w Państwa firmie):

1) otwory cylindryczne w układzie prostym (Rg W-P [mm]) Rg 5-25, lub oznaczenie wg ISO 7806-1983(E) R5U25x25:

2) otwory kwadratowe w układzie prostym (Qg W-P [mm]) Qg 8-24 lub oznaczenie wg ISO 7806-1983(E) C8U24x24:
 

3) na blachę z marginesem 30 mm na szerokości i długości blachy (dla blachy aluminiowej) przy wymiarach blach: 1990x560, 1025x560, 795x560.

Ofertę należy złożyć do dnia 13.01.2017 r.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.01.2017 r.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto,
 • terminie związania ofertą,
 • terminie płatności.

Szanowni Państwo

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie detalu, który przedstawiamy w załączniku.

Ofertę należy złożyć do dnia 9.01.2017, 15:00

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:
- cenie jednostkowej netto
- kosztach dodatkowych
- terminie związania ofertą
- terminie płatności i warunkach handlowych.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na profile konieczne do wykonania zabudowy w systemie skręcanym:
Profil ITEM 8 80x40 12,00mb
Profil ITEM 8 40x40_E 49,00mb
Profil ITEM 8 40x40 21,00mb
Profil ITEM 8 40x40 1N lekki 3,00mb
Profil ITEM 8 80x40 lekki 3,00mb
Profil ITEM 8 80x40 2N90_E 3,00mb
Profil ITEM 8 40x40 2N180_E 20,00mb
Profil ITEM 8 80x40_E 20,00mb
Profil ITEM 8 40x40 1N_lekki 17,00mb
Profil ITEM 8 40x40 2N90_E 16,00mb
Profil ITEM 8 80x40 2N_lekki 2,00mb
Profil ITEM 8 40x16_E 1,00mb

Ofertę proszę przygotować w oparciu o własny system profili odpowiadający przedstawionym wymaganiom.
W przypadku braku w Państwa ofercie, któregoś z wymienionych profili proszę o przedstawienie oferty częściowej.
Ofertę proszę złożyć do dnia 9.01.2017r.

W treści oferty proszę o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto,
 • terminie płatności.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na :

Electric Riser for DeckMaster StreamMaster, 24V, victualic, 4” (100mm) flange.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2016r.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 25.02.2017r.

Fakturę należy wystawić do dnia 25.02.2017r.

Szanowni Państwo

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na autopompę do testów do zastosowań z wodą i środkami pianotwórczymi o następujących parametrach

 • pompa odśrodkowa, dwustopniowa, do stosowania na pojazdach ze zbiornikami, zasilana z hydrantu albo z zewnętrznych źródeł
 • wydajność pompy na niskim ciśnieniu 2000 l/min przy ciśnieniu 10 bar
 • wydajność pompy na wysokim ciśnieniu 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar
 • materiał pompy – aluminium pokryte powłoką zabezpieczającą przed korozją
 • wirnik stopnia niskiego ciśnienia wykonany z aluminium pokryty powłoką zabezpieczającą przed korozją
 • wirnik stopnia niskiego ciśnienia wykonany z brązu pokryty powłoką zabezpieczającą przed korozją
 • pierścienie ścierne wirnika wymienne
 • łożyska kulowe wykonane z żeliwa
 • rozmiar flanszy napędowej DIN 100
 • wał napędowy wykonany ze stali nierdzewnej podparty łożyskami kulowymi,
 • uszczelnienie mechaniczne, bezobsługowe
 • kolektor tłoczy z 6 wyjściami
 • czujnik termiczny
 • stopień wysokiego ciśnienia załączany mechanicznie
 • pompa zabezpieczona czujnikiem ciśnieniowym
 • przyłącze wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzone w górnej części
 • na stopniu wysokiego ciśnienia zamontowane sito ze stali nierdzewnej
 • typ urządzenia zasysającego – z pierścieniem wodnym
 • pompa w kolorze RAL 3000
 • pompa zgodna z Normami EN 1028-1 and EN 1028-2
 • kierunek obrotu pompy patrząc na flanszę napędową – zgodny z ruchem obrotu zegara

Dodatkowe wyposażenie:

 • przyłącze ssawne w rozmiarze 5”
 • redukcja przyłącza ssawnego z 5” BSP żeńska na 4” BSP męska, wykonanie z aluminium
 • dozownik środka pianotwórczego 180 l/min  
 • 2 szt. zawór tłoczny otwieranego kołem ręcznym, z gwintem 2 ½” w standardzie BSP, wyjście kątowe 90 stopni, wykonanie aluminium
 • 2 szt. kolana 90 stopni do montażu zaworów tłocznych do kolektora
 •  flansza przyłączeniowa do kolektora ssawnego dla dozownika środka pianotwórczego wykonana ze stali nierdzewnej
 • zaślepka dla nieużywanych wejść kolektora ssawnego wykonana ze stali nierdzewnej

Ofertę należy złożyć do 16.12.2016r.

Zamówienie należy zrealizować do 21.12.2016r.

 

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto
 • kosztach dodatkowych
 • terminie związania ofertą
 • terminie płatności i warunkach handlowych.

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wymienne profile konieczne do wykonania zabudowy w systemie skręcanym. Wykaz wymiennych profili wraz ilością przedstawiam w załączonej dokumentacji. 

Ofertę należy złożyć do dnia 19.12.2016r.
Zamówienie należy zrealizować do dnia 21.12.2016r.
Fakturę należy wystawić do dnia 21.12.2016r.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto,
 • terminie płatności.
   

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie działka stacjonarnego wodno -pianowego o wydajności 800/1600/2400.

Ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2016r.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 18.12.2016r.

Fakturę należy wystawić do dnia 18.12.2016r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wyroby wyszczególnione w załączniku.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2016r.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 21.12.2016r.

Fakturę należy wystawić do dnia 21.12.2016r.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto,
 • terminie związania ofertą,
 • terminie płatności.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dozownik środka pianotwórczego.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2016r.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 21.12.2016r.

Fakturę należy wystawić do dnia 21.12.2016r.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto,
 • terminie związania ofertą,
 • terminie płatności.

 

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niej wymienione detale :

Wąż MONTANA fi 76 – 8 mb
Wąż MONTANA fi 50 – 5 mb

Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2016r.
Zamówienie należy zrealizować do dnia 18.12.2016r.
Fakturę należy wystawić do dnia 18.12.2016r.

Firma Godna Zaufania 2017

Firma Godna Zaufania
2017

Firma rodzinna

Firma rodzinna

Lider Polskiego Eksportu

Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i "Lider Polskiego Eksportu"

25-lecie

25-lecie działalności

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Konfederacji LEWIATAN

Członek Konfederacji LEWIATAN

WSK

WSK
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
AQAP 2110:2009

Recepcja

+48 33 827 34 00

+48 33 827 34 11

+48 33 818 26 14 (fax)

[email protected]

Dział handlowy

+48 33 827 34 36

+48 33 827 34 26

+48 33 827 34 09

[email protected]

Dział eksportu

+48 33 827 34 29

+48 692 520 248

+48 666 876 797

[email protected]

Dział serwisu

+48 33 827 34 30

+48 694 485 816

 

[email protected]