<flagi>

25 Lecie dzialalnosci firm szczesniak

Zapytanie ofertowe nr 12/04/2018/ET/W - zbiornik kompozytowy 3500L + 350L

Szanowni Państwo, W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zbiornik kompozytowy 3500L + 350L Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2018. Termin realizacji zamówienia do 21 maja 2018. W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o: - cenie jednostkowej netto, - kosztach dodatkowych, - terminie związania ofertą, - terminie płatności i warunkach handlowych. Rysunki zbiornika stanowią własność intelektualną SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. i zostaną udostępnione zainteresowanym stronom niezwłocznie po pisemnym zwróceniu się do nas na adres mailowy [email protected]

Firma Godna Zaufania 2017

Firma Godna Zaufania
2017

Firma rodzinna

Firma rodzinna

Lider Polskiego Eksportu

Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i "Lider Polskiego Eksportu"

25-lecie

25-lecie działalności

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Konfederacji LEWIATAN

Członek Konfederacji LEWIATAN

WSK

WSK
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
AQAP 2110:2009

Recepcja

+48 33 827 34 00

+48 33 827 34 11

+48 33 818 26 14 (fax)

[email protected]

Dział handlowy

+48 33 827 34 36

+48 33 827 34 26

+48 33 827 34 09

[email protected]

Dział eksportu

+48 33 827 34 29

+48 692 520 248

+48 666 876 797

[email protected]

Dział serwisu

+48 33 827 34 30

+48 694 485 816

 

[email protected]