<flagi>

25 Lecie dzialalnosci firm szczesniak

Zapytanie ofertowe nr 10/04/2018/ET/W - badanie zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „badania zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego”.

Zabudowa została wykonana przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z zastosowaniem technologii łączenia profili aluminiowych poprzez skręcanie.

Celem badania jest:

1. Określenie trwałości zbudowanej zabudowy, w tym jej odporności na działanie drgań wzbudzanych podczas jazdy.

2. Analiza zachowania zabudowy, szczególnie jej szkieletu, podczas użytkowania: czy ulega poluzowaniu, rozkręceniu (w punktach łączenia) lub połamaniu (profile).

3. Określenie czy i kiedy wymagana jest konserwacja zabudowy, polegająca np. na sprawdzeniu połączeń i dokręceniu profili.

Sądzimy, że odpowiednią metodą badań byłby pomiar wybranych wielkości fizycznych w określonych punktach zabudowy podczas jazdy testowej w terenie. Jednak, biorąc pod uwagę Państwa wieloletnie doświadczenie w zakresie badań pojazdów samochodowych, liczymy na Państwa pomoc w kwestii doboru najwłaściwszej metody, umożliwiającej sformułowanie wniosków, które będą stanowiły odpowiedź na nurtujące nas pytania.

Badania będą prowadzone w ramach projektu badawczo-rozwojowego, dlatego prosimy o ofertę przygotowaną przy uwzględnieniu korzystnego stosunku jakości do ceny oraz uwzględniającą realizację badań w terminie (2-3 dni roboczych).

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z Panią Pauliną Nogowczyk, tel. 604 471 727, email: [email protected]

Wymagania dodatkowe:

 • Termin realizacji badań – maj 2018r.
 • Przedstawienie Sprawozdania z badań w formie pisemnej.
 • Miejsce badania – tor testowy, w gestii Zamawiającego.

Ofertę proszę złożyć do dnia 13.04.2018r.

W treści oferty proszę o zawarcie informacji o:

 • metodyce badań i propozycji informacji uzyskanych w ramach badania,
 • rodzaju sprzętu pomiarowego, mierzonych wielkościach i rodzaju oprogramowania użytego do badań,
 • składu i doświadczeniu zespołu badawczego,
 • cenie jednostkowej netto,
 • dodatkowych kosztach (jeśli występują),
 • terminie związania ofertą,
 • wymaganiach dot. umowy,
 • warunkach handlowych.
Firma Godna Zaufania 2017

Firma Godna Zaufania
2017

Firma rodzinna

Firma rodzinna

Lider Polskiego Eksportu

Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i "Lider Polskiego Eksportu"

25-lecie

25-lecie działalności

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Konfederacji LEWIATAN

Członek Konfederacji LEWIATAN

WSK

WSK
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
AQAP 2110:2009

Recepcja

+48 33 827 34 00

+48 33 827 34 11

+48 33 818 26 14 (fax)

[email protected]

Dział handlowy

+48 33 827 34 36

+48 33 827 34 26

+48 33 827 34 09

[email protected]

Dział eksportu

+48 33 827 34 29

+48 692 520 248

+48 666 876 797

[email protected]

Dział serwisu

+48 33 827 34 30

+48 694 485 816

 

[email protected]