<flagi>

25 Lecie dzialalnosci firm szczesniak

Zapytanie ofertowe nr 6/03/2018/ET/W - badanie układu hamulcowego

W związku z realizacją Projektu badawczo - rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „badanie układu hamulcowego średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu IVECO Eurocargo 150EW".
Jest to pojazd specjalny, zbudowany w firmie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. na fabrycznie oryginalnym podwoziu, który spełnia wymogi określone w Polskiej Normie PN-EN1846 dla pojazdów pożarniczych oraz wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (z dnia 02 sierpnia 2011r.).
Dla wyżej wymienionego pojazdu posiadamy Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu nr PL*4233*00, dotyczące homologacji typu pojazdu niekompletnego (wraz z Opisem Technicznym typu pojazdu dla celów homologacji) oraz Świadectwo Homologacji Europejskiej nr e3*2007/46*0194*01.

Uprzejmie prosimy o podanie kosztu przeprowadzenia badań obejmujących następujący zakres:
1) pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO Eurocargo 150EW z pojedynczym ogumieniem tylnej osi
-pojazd w konfiguracji odpowiadającej masie nieobciążonego pojazdu (wg PN-EN1846),
-pojazd w konfiguracji odpowiadającej maksymalnej masie rzeczywistej pojazdu (wg PN-EN1846).
2) pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO Eurocargo 150EW z podwójnym ogumieniem tylnej osi
- pojazd w dwóch konfiguracjach masy, j.w.

Prosimy także o przedstawienie procedury badań oraz orientacyjnego terminu, w którym można byłoby zrealizować badania.
Prosimy o przedstawienie oferty do dnia 23 marca br.

Firma Godna Zaufania 2017

Firma Godna Zaufania
2017

Firma rodzinna

Firma rodzinna

Lider Polskiego Eksportu

Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i "Lider Polskiego Eksportu"

25-lecie

25-lecie działalności

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Konfederacji LEWIATAN

Członek Konfederacji LEWIATAN

WSK

WSK
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
AQAP 2110:2009

Recepcja

+48 33 827 34 00

+48 33 827 34 11

+48 33 818 26 14 (fax)

[email protected]

Dział handlowy

+48 33 827 34 36

+48 33 827 34 26

+48 33 827 34 09

[email protected]

Dział eksportu

+48 33 827 34 29

+48 692 520 248

+48 666 876 797

[email protected]

Dział serwisu

+48 33 827 34 30

+48 694 485 816

 

[email protected]