Demonstrator+

Demonstrator+ Kołowa Platforma Wysokiej Mobilnościkoncepcja stworzona we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka w założeniach projektu finansowanego przez Unię Europejską.