List gratulacyjny jako dowód uznania za otrzymanie statuetki LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2015 oraz wkład jaki poprzez naszą działalność wnosimy w realizację projektów na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa kraju.